VACCINIUS
The Son be fun
MAP of the city
An overview
Trixnix map
Town centre: o.trixnix.com

In English På norsk
The numbers are streets, and those are collections of poems. Number 1-12 are the walls of Trixnix, where 1-6 are Norwegian, and 7-12 are English. The letters are sites on Trixnix. By October 2021 almost all sites are down after being bombed. They will be put up again, though it will take a lot of time to do so. On my blogs aI will inform you about the achievements. Almost all streets are intact. One enters a place by putting the number or the letter in front of the address trixnix.com, as for instance 1.trixnix.com. Nummerne er gater, og disse er diktsamlinger. Nummer 1-12 utgjør muren til Trixnix, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Bokstavene er steder på Trixnix. I oktober 2021 er alle steder nede etter å ha blitt bombet. De vil bli satt opp igjen, men det vil ta mye tid å gjøre det. På bloggene mine vil jeg informere om framdriften. Nesten alle gater er intakte. Man går til en side ved å sette nummeret eller bokstaven foran nettadressen trixnix.com, som for eksempel 1.trixnix.com.
The rivers are traces of music. The well, and the rivers, are to be found on o0.trixnix.com. Elvene er musikk. Kilden, og elvene, er å finne på o0.trixnix.com.

Godmorgen!


Avskrift fra
Bjørnstjerne Bjørnson: Digte og sange
Gyldendal norsk forlag
Oslo - 1957

Bjørnstjerne Bjørnson:
GODMORGEN!

Dagen er oppe, gleden tent,
mismotets sky-borg stormet og brent,
over de glødende fjelle
lyskongens hærskarer tjelde.
”Oppe, oppe!” fugl i lund,
”Oppe, oppe!” barnemunn,
oppe mitt håp med solen.

No comments:

Post a Comment

Time on this blog is Norwegian time. ♫♪ 

Welcome be to leave a message, 
serious, or just for fun. ~ 
Kindly do no harm or damage: 
State your name. And kiss The Son.

The 12 Basic Stones of The Walls of the city