VACCINIUS
The Son be fun
MAP of the city
An overview
Trixnix map
Town centre: o.trixnix.com

In English På norsk
The numbers are streets, and those are collections of poems. Number 1-12 are the walls of Trixnix, where 1-6 are Norwegian, and 7-12 are English. The letters are sites on Trixnix. By October 2021 almost all sites are down after being bombed. They will be put up again, though it will take a lot of time to do so. On my blogs aI will inform you about the achievements. Almost all streets are intact. One enters a place by putting the number or the letter in front of the address trixnix.com, as for instance 1.trixnix.com. Nummerne er gater, og disse er diktsamlinger. Nummer 1-12 utgjør muren til Trixnix, hvor 1-6 er norske, og 7-12 er engelske. Bokstavene er steder på Trixnix. I oktober 2021 er alle steder nede etter å ha blitt bombet. De vil bli satt opp igjen, men det vil ta mye tid å gjøre det. På bloggene mine vil jeg informere om framdriften. Nesten alle gater er intakte. Man går til en side ved å sette nummeret eller bokstaven foran nettadressen trixnix.com, som for eksempel 1.trixnix.com.
The rivers are traces of music. The well, and the rivers, are to be found on o0.trixnix.com. Elvene er musikk. Kilden, og elvene, er å finne på o0.trixnix.com.

Sang til månens pris


Avskrift fra
Bjørnstjerne Bjørnson: Digte og sange
Gyldendal norsk forlag
Oslo - 1957

Bjørnstjerne Bjørnson:
SANG TIL MÅNENS PRIS

Til Werner Von Heidenstam
18te mai 1909

Da solens pris så skjønt du sang,
jeg synge må til månens, –
skjønt den fikk meget mindre rang,
ja stundom bare hånens.

Men hva ble solens gjerning til,
om natten ikke fulgte
og lesket under månens spill
den tørst som dagen dulgte?

Så mangt som solens overflod
uvorrent slo i svime,
vant atter søvnens helsebod
i månens stille time.

ja, den som solens hårde glans
fortumlet og forsprengte,
ble ofte unt en liten stans,
når månens fred seg senkte,

og svalet av, så sunn og grei
han røstene fornemmet
ifra sitt eget bedre jeg
og far og mor og hjemmet.

Og meget varmt og ømt som fór
i skjul når solen stekte,
kom fram i månens sølvermor
og yndefull seg lekte.

Ja, bakom månens brudeslør
ble rødmende befruktet,
hva solen under skarpt forhør
til avhold hadde tuktet.

Så månen, ser du, kjære venn,
den er ei just for katten.
Hvor ville også dagen hen,
om ei den hadde natten?

Vårt tankeliv, av solens skapt,
må deri dukke under,
hvis ei det vil gå helt fortapt.
Det vokser, mens det blunder.

Av våre fedre solens gud
fikk månens ved sin side,
at de som brudgom og som brud
i høyden kunne glide

og dele tiden med forstand
i arbeidsdag og hvile.
Ti da kan selv en eldre mann
sterk til sitt verksted ile

og trykke på den kamp som går,
sin klarhets skjønne stempel –
som du i Sverigs unge vår!
Du gir et stolt eksempel.

No comments:

Post a Comment

Time on this blog is Norwegian time. ♫♪ 

Welcome be to leave a message, 
serious, or just for fun. ~ 
Kindly do no harm or damage: 
State your name. And kiss The Son.

The 12 Basic Stones of The Walls of the city